Tanıtım

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı lise eğitiminden sonra iki yıllık önlisans eğitimi sunmaktadır. Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile seçilmektedir (Temel Yetenek Testi - TYT). Programın 20 öğrencilik kontenjanının, 3 tanesi burslu, 17 tanesi %50 dir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.